• In dit stuk zullen we kort toelichten hoe wij als VTZ de voorbereidingen treffen voor het volgende seizoen, waarbij we specifiek ingaan op de voorlopige selecties en hoe deze tot stand komen. 

    Dit seizoen gaan we het iets anders aanpakken dan voorgaande jaren: Om te beginnen zullen alle trainers van jeugdteams (van onder 7 tot en met onder 19) de spelers/speelsters beoordelen middels een beoordelingsformulier. Deze beoordelingen worden weer ingeleverd bij VTZ die ze verwerkt in een database*. Vervolgens zullen we kijken welke teams we kunnen samenstellen en met welke spelers/speelsters. Eerst binnen VTZ en daarna samen met de trainers.

    Gelijktijdig zullen we ook evaluatiegesprekken houden met de huidige trainers. Dan kunnen de beoordelingsformulieren worden besproken, maar ook bespreken we dan welk team een trainer volgend seizoen zou willen trainen. Welke trainer aan een bepaald team zal worden gekoppeld is uiteindelijk echter aan VTZ

    Lees hier verder