• VTZ… Wat is dat?

  VTZ staat voor Voetbal Technische Zaken. Wat wij onze werkzaamheden zijn (en ook welke juist niet) zullen we verderop in dit stukje toelichten. In het kort komt het erop neer dat wij binnen EMOS verantwoordelijk zijn voor alle zaken die met het voetbaltechnische aspect te maken hebben: Van trainingsmateriaal tot contractbesprekingen met trainers en van het begeleiden/scouten van spelers tot het opstellen van de voorlopige en definitieve teamsamenstellingen.

  VTZ… Wie zijn dat?

  Bij EMOS bestaat VTZ (bij volledige bezetting) uit 7 personen: - Voorzitter VTZ, tevens bestuurslid Voetbalzaken -Vacant- - Secretaris & coördinator lagere senioren (EMOS 3, 4, 35+ en 45+) Tobias Kingma  - Coördinator Selectie (EMOS 1 en 2) & JO19 Bertus Tonis - Coördinator Meiden- & damesteams Peter Renkens - Coördinator JO17 & JO15 Xander Wensing - Coördinator JO13, JO12 & JO11 Hans Venerius - Coördinator JO9, JO8, JO7 & Clinic Tijdelijk nog waargenomen door Marcel Egberink - Coördinator Keepers Frans Roling

  Wij zijn met regelmaat te vinden op het complex en daarnaast te bereiken via vtz@emos.nl (om privacy redenen zullen wij via deze weg niet de telefoonnummers vermelden). Zoals te zien is zijn er op dit moment nog 2 functies in ingevuld. Mocht je interesse hebben in één van deze functies, of je weet iemand die dit wellicht is, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Totdat deze functies ingevuld zijn proberen we intern e.e.a. te verdelen en op te pakken.

  VTZ… Wat doen ze?

  Zoals al gemeld staat VTZ voor Voetbal Technische Zaken en zijn we dus verantwoordelijk voor alle aspecten die met het voetbaltechnische gedeelte te maken hebben.

  Bij EMOS heeft VTZ in één hoofddoelstelling: Het creëren van een optimale omgeving voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele voetbalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn of haar eigen niveau. Dat klinkt heel mooi, maar tot voor kort waren we vooral bezig om continue ‘brandjes te blussen’ en kwamen we aan onze kerntaak nauwelijks toe. Na het overgangsjaar (na de opsplitsing met Achilles) waarin van alles op korte termijn geregeld moest worden en ook echt niet altijd alles goed ging zijn we wel stukje bij beetje meer terug naar de basis gegaan. En doordat sinds dit seizoen het team ook uitgebreid is in de personen van Hans en Xander zien we dat het werk te verdelen is over meer schouders en dat ook daardoor meer tijd vrijkomt om nog meer de focus te leggen op het voetbaltechnische aspect.                                                         

  Het opsommen van onze werkzaamheden gaat te ver, maar het komt onder andere neer op het volgende: - Opstellen & uitvoeren van het voetbalbeleidsplan; - Begeleiden van alle trainers en teams; - Zorgen voor voldoende trainings- en wedstrijdmateriaal; - Opstellen voorlopige en definitieve teamsamenstellingen, inschrijvingen bij de KNVB e.d. -Verzorgen voor de administratieve kant: invullen vacatures, opstellen contracten, evalueren met trainers, enz.

  VTZ… En wat doen ze niet?

  Wat zijn dan niet-voetbaltechnische zaken? Een paar voorbeelden: - Wij zorgen niet dat er een scheidsrechter is bij elke wedstrijd, dit is voor ons ook niet te doen. Primair de taak van de scheidsrechters-coördinator, echter gezien deze functie vacant is (bij interesse: bestuur@emos.nl), ligt deze verantwoordelijkheid bij de trainers en leiders van het thuisspelende team. -Wij benaderen niet actief leiders voor de teams. Daar waar wij geschikte personen weten, zullen we dit zeker niet nalaten, maar ook dit is normaliter een taak voor de trainer. Andersom geldt ook: Als u deze functie wel zou willen vervullen, meld u dan bij de trainer, dat maakt het voor hem/haar ook wat makkelijker. - Wij gaan niet op zoek naar toernooien en oefenwedstrijden voor de teams, ook dit regelen de trainers (wel in overleg met de coördinator, zodat er geen scheefgroei ontstaat of teveel wedstrijden op 1 dag/avond).

  Pilot Interne scouting.

  Tijdens het afgelopen seizoen hebben we, door Corona, een beetje een valse start beleeft met de interne scouting. We hebben dan ook besloten deze het komende seizoen te verlengen. Tot aan de volgende zomerstop zal onze scout Arjan Rietman actief zijn, daarna zal er worden geëvalueerd en besluiten we of we ermee doorgaan en in welke vorm. Binnenkort zullen we hier ook wat meer over publiceren.

  Tot slot.

  Laten we vooropstellen: Wij doen het niet alleen! Wij overleggen regelmatig onderling, met trainers en ook met het bestuur. Daarnaast zijn er ook vele zaken die door anderen worden verzorgd en zonder hen zou niemand kunnen voetballen: - Roy Kip, de wedstrijdsecretaris: Hij zorgt ervoor dat alle teams daadwerkelijk ingeschreven worden bij de KNVB en is ook het eerste aanspreekpunt naar de KNVB toe. Daarnaast fluit hij ook regelmatig bij EMOS en op zondag voor de KNVB. - Ria ten Vergert: Ria maakt elke week weer de kleedkamer- en veldindelingen voor de thuiswedstrijden. Ook is zij trainer van de Clinic en tijdelijk traint zij op donderdag de JO7, totdat we daar een trainer voor gevonden hebben. - Alle trainers: Zij staan elke week weer op het veld om iedereen beter te maken en plezier te laten beleven aan het voetbal, ongeacht of het nu regent of ontzettend warm is.

  En tot slot jullie allemaal! Want zonder jullie is er geen EMOS, geen voetbal. Dus of je nou speler bent, leider, trainer, toeschouwer, ouder/verzorger, achter de bar staan, bij de onderhoudsploeg zit of in het bestuur: Zonder de inzet van een ieder is er geen EMOS! Helaas zien ook wij dat tevaak en teveel zaken bij dezelfde personen terecht komt. Dus mocht je nog een paar uurtjes tijd over hebben, meld je dan en help mee EMOS te versterken, verbeteren en vooral zo te houden zoals EMOS is… gewoon een hele leuke vereniging met prestatie en recreatie, maar vooral plezier!