• Ieder overlijden markeert een einde, maar ook een begin. Vredehof helpt u invulling te geven aan uw laatste, persoonlijke, wens. Bespreek deze met één van onze uitvaartleiders.