• Ruim drie weken geleden hebben wij als VTZ van EMOS bekend gemaakt wat per leeftijdscategorie het vermoedelijke aantal in te schrijven teams zou worden. 

    Nu willen we jullie informeren over onze werkzaamheden de afgelopen tijd en de huidige stand van zaken. Allereerst dus een terugblik op onze werkzaamheden. In de afgelopen 3 weken hebben wij met vrijwel alle trainers (en soms leiders) gesproken over de spelers/speelsters in de teams waaraan zij training gaven. Op basis van onder andere deze evaluaties en inschattingen die wij gezamenlijk als coördinatoren maken zullen we komen tot voorlopige teamindelingen per leeftijdscategorie. Helaas kunnen wij deze nog niet met jullie delen, omdat iedereen tot 15 juni aanstaande nog de mogelijkheid heeft om zich over te schrijven van of naar een andere vereniging.In de komende twee weken kan er dus nog veel gebeuren. Op dit moment ontvangen we nog overschrijvingen en aan de andere kant zijn er ook enkele leden die besluiten te stoppen of die ervoor kiezen over te stappen naar een andere vereniging.

    Dan het volgende: Er zullen in de aanloop van het komende seizoen géén selectiewedstrijden plaatsvinden. Vorig seizoen hebben we samen met Achilles selectiewedstrijden georganiseerd om het feit dat niemand (zowel trainers als VTZ) daadwerkelijk alle spelers kende en dit dus de enige mogelijkheid was om iedereen aan het voetballen te zien. Dit seizoen doen we het anders: Wij laten de beoordeling van spelers over aan de trainers die elke week met de spelers/speelsters op het veld staan. Daarnaast hebben wij als coördinatoren ook wedstrijden bekeken en staan open voor input van anderen. Op die manier denken wij dus een goede indruk van alle spelers/speelsters te hebben en een goede inschatting te kunnen maken op welk niveau zij het komende seizoen moeten uitkomen.       

    Ook willen wij, zeker bij de jongere jeugdelftallen, zoveel mogelijk voorkomen dat teams ‘uit elkaar vallen’ en we zullen altijd proberen om deze zoveel mogelijk samen te laten groeien, als individu en als team. Doordat de samenwerking met Achilles stopt, valt echter niet te voorkomen dat we teams moeten samenvoegen. Slechts in gevallen van bijzonder talent of een andere noodzakelijke reden zullen we specifieke spelers/speelsters in andere teams plaatsen. We willen ook benadrukken dat bij ons het plezier en geluk van de individuele leden het allerbelangrijkste is.

    Als leden van andere verenigingen bij EMOS willen komen voetballen zijn zij zeer welkom, maar het moet wel hun eigen initiatief zijn. Op die manier groeien we als vereniging met leden die bij ons en met ons willen voetballen. Uiteindelijk zullen we pas ná 15 juni duidelijkheid hebben hoe de EMOS-teams eruit komen te zien. Na deze datum zullen we dus als VTZ alle teams nog één keer nalopen en vervolgens zullen we de voorlopige teamindelingen bekendmaken via de website.