• Onderbouw wedstrijden zaterdagochtend
  O7/O8/O9/O10/O11/O12

  Zaterdag 2 maart starten we bij EMOS met jeugdspelers uit de junioren als spelbegeleiders bij de wedstrijden van de jongste jeugd. Dit was een wens welke vanuit VTZ  uitgesproken is en ook de scheidsrechters coördinator kan hier op een later moment profijt hebben.  De spelbegeleiders helpen ook bij het uitzetten van de velden zodat we optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte. 


  Organisatie: Voetbalzaken en wedstrijdsecretaris EMOS
  Coördinator: Coördinatorleeftijdsgroep Onderbouw verzorgt opvang spelbegeleiders en uitzetten speelvelden.
  Wedstrijdsecretaris:
  Door de wedstrijdsecretaris worden op veld 2 indien mogelijk 4 wedstrijden gepland, welke op een kwart speelveld gespeeld worden om 8.30 uur. Zijn er meerdere thuiswedstrijden dan wordt ook op veld 3 of 4 gespeeld.

  Aanwezigheid
  O8/O9/O10: Coördinator die de opvang verzorgt van de spelbegeleiders. Er volgt een korte uitleg mbt spelregels aan de spelbegeleiders. Spelbegeleiders worden vanuit de teams vanaf de O15 bij toerbeurt aangewezen.
  De spelbegeleiders helpen met het uitzetten van de speelvelden gezamenlijk met de leiders van de EMOS teams.
  Aanvangstijd: 8:00 uur verzamelen zowel de spelbegeleiders als de EMOS leiders zich in de commissiekamer bij de ingang van de kleedkamergang.


  Materiaal: Voldoende hoedjes voor het uitzetten van de speelvelden, pupillendoelen, voldoende wedstrijdballen. Eventueel hesjes voor EMOS team bij niet duidelijke herkenbaarheid tenue tegenstander.

  Opruimen: Zowel de spelbegeleiders als de teamleiders van EMOS zorgen er voor dat de speelvelden worden opgeruimd en er 4 pupillendoelen op veld 2 aanwezig blijven. Gezamenlijk met de begeleiding van de O11/O12 teams worden de speelvelden voor 8x8 ingericht.
  Doelen die niet meer nodig zijn worden buiten het hek van veld 2 geplaatst.

  Aanwezigheid
  O11/O12: De leiders van de O11/O12 van de EMOS teams melden zich tijdig bij de coördinator om gezamenlijk de speelvelden in te richten en pupillendoelen op te ruimen. Na de wedstrijden van de O11/O12 worden de 4 overgebleven en gebruikte pupillendoelen opgeruimd op de opstelplaats binnen het hek van veld 2.


  Uitvoering:
  -Schema spelbegeleiders wordt verzorgt door Voetbalzaken.
  -Voorbereiding spelbegeleiders; zij ontvangen spelregels voor de leeftijdsgroepen week voorafgaande via de trainer van het team.
  -Scheidsrechterscommissie wordt geïnformeerd over potentiële kandidaten die belangstelling hebben om ook zich verder te ontwikkelen als scheidsrechter bij de onderbouw.