• Beste leden,

  Als bestuur van EMOS willen wij jullie (spelers, ouders en supporters) een korte update geven over de stand van zaken rond de samenwerking met Achilles, mede ter voorbereiding op de extra ALV die gepland staat op 25 maart aanstaande.

  Zoals aangegeven op de ALV in november 2018, is er een werkgroep opgericht om de (verdere) samenwerking met Achilles te onderzoeken en te kijken naar de mogelijkheden en kansen van deze samenwerking. In deze werkgroep zitten zowel leden van EMOS als van Achilles, zij onderzoeken of het intensiveren van de samenwerking goed is voor beide clubs. Hierover zijn zij onder andere in overleg met de Gemeente Enschede en Sportaal en zij zijn bezig met informatiewinning over alle mogelijkheden.

  Wij zijn als bestuur van EMOS tevens met het bestuur van Achilles om tafel geweest om de samenwerking te bespreken. Hierbij is besproken om de uitkomst van het onderzoek van de werkgroep af te wachten voordat wij verder in overleg gaan. Vanuit het bestuur is de voorkeur uitgesproken richting het bestuur van Achilles, als de samenwerking wordt geïntensiveerd, om dat te centreren op één locatie en dat zou dan volgens ons het complex van EMOS moeten zijn. 

  Op 4 maart zal de werkgroep haar adviesrapport opleveren aan 
  beide besturen zodat daar verder overleg over gevoerd kan worden met alle partijen die hierin van belang zijn. Niet in de laatste plaats met de leden. Vóór de bijzondere ALV van 25 maart zal het voorstel aan de leden, ter inzage en voorbereiding, gestuurd worden. Op 25 maart zullen wij als bestuur ons idee over de samenwerking voorleggen aan de leden op de bijzondere ALV. 


  Mocht iemand voor die tijd al vragen of opmerkingen hebben aarzel dan niet om dit in een e-mail te sturen naar bestuur@emos.nl of een van de bestuursleden bij EMOS rechtstreeks aan te spreken.

  Hopende jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en tot maandag 25 maart!