• Ria ten Vergert benoemd tot Erelid van EMOS

    20 okt 2023
  • Afgelopen maandag is in de Algemene Ledenvergadering, bij unaniem besluit van de aanwezige leden, Ria ten Vergert benoemd tot Erelid van de vereniging.

    De bijbehorende oorkonde werd Ria uitgereikt door voorzitter Peter Westerveld wegens "jarenlange inzet en zeer grote verdiensten voor EMOS". Ria heeft al tientallenjaren de allerkleinste voetballertjes bij EMOS onder haar hoede. Eerst als trainer van de F-groep, daarna en nu nog steeds als trainster van de clinic. Een paar honderd voetballertjes hebben hun eerste schreden op het EMOS-veld samen met Ria gemaakt. Daar is de vereniging haar enorm dankbaar voor en de benoeming tot Erelid is dan ook meer dan terecht.

    Ria gefeliciteerd!

    In dezelfde ALV werden Henk Westerhof, Jan van Seijen, Koos de Wals voor hun jarenlange inzet in het onderhoudsteam en Ludwig van der Valk als jarenlange ledenadministrateur in het zonnetje gezet en benoemd tot Lid van Verdienste.