Regels, waarden en normen EMOS-lid

Hij of zij heeft recht op:

 • training(en) en deelname aan wedstrijden
 • goede begeleiding en berichtgeving
 • goede (om)kleedruimtes en trainingsmateriaal

Hij of zij heeft de plicht om:

 • contributie op tijd te voldoen
 • te spelen in correct tenue, met goed onderhouden schoenen (let op, het wedstrijdshirt is en blijft van EMOS, deze krijg je in bruikleen)
 • zich als teamsporter te gedragen

Voor EMOS gelden de algemene waarden en normen dat wil zeggen:

 • respect voor alle mensen met wie je te maken hebt
 • correct gedrag ten opzichte van medespelers, tegenstanders, leiding en publiek
 • geen storend taalgebruik, zoals vloeken
 • communicatie op ons complex alleen in het nederlands
 • op tijd op trainingen en wedstrijden verschijnen
 • bij afwezigheid tijdig afmelden
 • correct met materiaal en kleedruimtes omgaan
 • douchen na de training of wedstrijden

Algemene regels:

 • opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie
 • neem geen waardevolle voorwerpen mee naar EMOS
 • geen horloges, kettingen en oorbellen dragen tijdens training en wedstrijd