Nieuwe bestuursleden Supportersvereniging

Begin dit jaar hebben we gemeld dat Karin en Yvonne hebben aangegeven te gaan stoppen als voorzitter, secretaris en penningmeester.

We zijn druk op zoek gegaan naar opvolgers en die hebben we gevonden!
Per 1 juli a.s. gaan 3 heren zitting nemen in het bestuur van de Supportersvereniging.

Han Oude Weernink zal de voorzittershamer van Karin over gaan nemen.
René Mulder zal penningmeester worden en Frans Ter Horst zijn hulp als vice-penningmeester.
Voor het secretariaat hebben we Agnes Ter Horst bereid gevonden deze taken van Yvonne over te nemen. Dit zal echter pas per 1 januari 2019 zijn aangezien Agnes nog druk bezig is met haar studie.

Per 1 juli a.s. zal het bestuur bestaan uit:

Han Oude Weernink (voorzitter)
René Mulder (penningmeester)
Frans Ter Horst (vice-penningmeester)
Yvonne Bakker (secretaris)
Ingrid Boxelaar (algemeen lid)
Marijke Goïnga (algemeen lid)
Agnes Ter Horst (algemeen lid)
Monique Kosters (algemeen lid)
Ans van Loon (algemeen lid)
Karin van Stralen (algemeen lid)
Marijke Voss (algemeen lid)
Brigitte Zijlstra (algemeen lid)

We verwelkomen de 3 heren en wensen ze veel succes de komende tijd!

Deel dit bericht