• Afgelopen dinsdag heeft het college van B&W van de gemeente Enschede ingestemd met een borgstelling voor de financiering die nodig is voor de aanleg van een kunstgrasveld bij EMOS. Samen met de borgstelling die eerder al door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is afgegeven staat ons nu weinig meer in de weg om daadwerkelijk de laatste stappen te nemen.

    Het kunstgrasveld op veld 2 komt daarmee steeds dichterbij! De werkgroep kunstgras gaat nu over tot het maken van de definitieve keuzes voor het veld. Zoals eerder al eens gemeld wordt het een kunstgrasveld met kurk infill en duurzame LED-verlichting.

    Het is nog te vroeg om al een nauwkeurige planning te kunnen afgeven maar we streven er naar om net voor het begin van de competitie het veld opgeleverd te krijgen. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken is afhankelijk van nog veel factoren maar dat is wel de doelstelling.

    Het EMOS-bestuur is blij en opgelucht dat het vele werk dat de afgelopen jaren is verricht om deze mijlpaal te bereiken eindelijk zijn vruchten begint af te werpen.

    Als er meer nieuws is kun je dat via de EMOS-site lezen.