• Het bestuur heeft zichzelf een aantal doelen gesteld en kunstgras bij EMOS is daarvan eentje met de hoogste prioriteit.

  Al maanden zijn we bezig met het onderzoeken van de haalbaarheid ervan. Op dit moment is het bestuur bezig met een financieel plan als onderbouwing voor de mogelijke financiering van het veld.  

  Het doel is om een kunstveld aan te leggen op ons tweede speelveld. Dit veld is in eigendom van EMOS, dat biedt kansen maar levert ook obstakels op. Zo is een aangelegd speelveld dan helemaal van onszelf en hoeven we dit bijvoorbeeld niet te huren van de gemeente. Aan de andere kant zullen we wat betreft de kosten, zoals het er nu naar uitziet, ook geen beroep op andere instanties kunnen doen. 

  Wat de voor en nadelen zijn evenals wat de mogelijkheden en beperkingen zijn wordt nu onderzocht en uitgewerkt. De plannen worden steeds concreter en overleg met gemeente en financiële organisaties zijn al gevoerd of staan nog gepland.

  Binnenkort zullen we ook een werkgroep oprichten met daarin vertegenwoordigers van het bestuur, een speler uit de selectie, vrouwen 1 en lagere senioren en iemand uit VTZ of trainersgroep. Deze werkgroep krijgt tot taak om uit te werken wat de wensen zijn t.a.v. veld en verlichting en ze zullen onderzoeken welke leveranciers hier voor in aanmerking komen.

  Er gaat nog wel wat water door het Twentekanaal stromen voordat we het er hebben liggen maar we zullen alles doen wat ons bij machte is om het kunstveld bij EMOS te realiseren. Als er meer nieuws is zullen we dit via de website communiceren.

  Peter Westerveld
  Voorzitter