• HERSTART TRAININGEN RKSV EMOS

  Het is bijna een week geleden dat de regering heeft aangekondigd dat er vanaf 29 april weer voorzichtig en onder voorwaarden mag worden begonnen met voetballen. Na een voetballoze periode van ruim 6 weken is het voor onze jeugd geweldig om zich weer uit te kunnen leven op het voetbalveld en hun teamgenoten weer te zien.

  De aankondiging maakt veel reacties los, bij bestuur, VTZ en vrijwilligers; ze zijn al druk in de weer met de voorbereidingen zodat we na een positieve reactie van de gemeente Enschede direct kunnen starten op 29 april.

  Met deze update willen we jullie informeren over de regels die er gelden op en rondom ons sportpark en tijdens de trainingen.

  Het complete protocol is nog niet 100% afgerond, zodra deze gereed is en akkoord is bevonden door de gemeente Enschede zullen wij deze (voor 29 april) met jullie delen.

  Bekijk alvast de richtlijn van het NSO/NSF: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.p

  HET VOLGEN VAN TRAININGEN

  Voel jij je als speler, trainer, vrijwilliger en/of ouder niet fijn bij het feit dat er weer gevoetbald gaat worden en je wilt liever niet komen? Helemaal geen probleem maar laat het wel even weten aan je trainer of coördinator van jouw leeftijdsgroep.

  START O7 t/m O13

  Vanaf woensdag 29 april gaan we starten met de trainingen van JO7 t/m JO13 en MO13. De trainingsdagen en tijden zullen worden aangepast om alle teams, in ieder geval eenmaal per week, op een verantwoorde manier te laten trainen op ons complex. Als gevolg van het feit dat het groot onderhoud van onze velden door Sportaal naar voren is gehaald, kunnen we alleen maar gebruik maken van veld 3. Lees s.v.p. even de regels die we hierbij afspreken.

  TRAININGSSCHEMA

  training onder 13

   

  VERVOLG O15 t/m O19

  In de eerste dagen willen we kijken hoe het gaat met het op deze wijze hervatten van de trainingen. Dit is namelijk al een aardige groep en we willen er zeker van zijn dat alles goed verloopt. De start van de oudere teams, met kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, is daarom op een later moment. Volgende week, voor de week van 4 mei, houden we jullie op de hoogte over de mogelijke invulling en start van deze groep. Uiteraard hopen wij op jullie begrip voor deze keuze en vragen we deze groep nog even het geduld te bewaren.

  CLINIC

  Belangrijk is nog wel om te melden dat wij bewust hebben gekozen om de clinic nog niet te laten starten. De aanwezigheid van ouders/verzorgers is hierbij namelijk een vereiste en door de maatregelen mag dit nu niet. Mocht dit veranderen dan zullen we dit communiceren

  SPELREGELS

  Op woensdag 29 april zullen we na groen licht vanuit onze gemeente weer (beperkt) starten met de trainingen. Om dit mogelijk te maken moeten wij als RKSV EMOS, maar ook onze vrijwilligers, leden en ouders zich houden aan een aantal regels. Hieronder een opsomming van een aantal van de belangrijkste regels.

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38°C).

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C). Als iedereen 24 uur lang geen klachten heeft gehad mag je weer komen sporten.

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19).

  • Was voor en na de training thuis minimaal 20 seconden je handen met water en zeep.

  • Ga voor je naar de training komt naar het toilet, de toiletten zijn niet beschikbaar.

  • Kleed je thuis om en kom in je voetbaltenue naar de training, de kleedkamers zijn gesloten.

  • Neem je eigen, gevulde bidon of waterflesje mee naar de training en deel dit niet met je medespelers.

  • Voetballers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Voor voetballers t/m 12 jaar geldt deze beperking niet.

  • Voetballers van 13 jaar zullen eventueel op een later moment aansluiten bij de O15.

  • Voetballers vanaf 19 jaar mogen niet deelnemen aan de trainingen.

  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training op het sportpark. Tussen de trainingen hebben we een wisselmoment van 15 minuten.

  • Kom alleen naar ons sportpark. Lukt dit niet en moet je worden gebracht volg dan de instructies die op het sportpark staan aangegeven. Zet je kind alleen af en rijdt/fiets daarna direct door om opstoppingen te voorkomen. De parkeerplaats is met uitzondering van de Breng & Haal zone verder gesloten.

  • Blijf na de training niet hangen maar ga meteen naar huis. Kinderen kunnen op eenzelfde manier opgehaald worden als bij het afzetten.

  • Het sportpark is alleen toegankelijk voor aangewezen vrijwilligers, trainers en voetballers die op dat moment op het sportpark aanwezig moeten zijn.

  • Iedereen die zich niet aan de opgestelde regels houd zal worden verwijderd van het sportpark.

  • De kantine, de kleedkamers, de douches en de toiletten zijn niet beschikbaar.

  • Trainers zijn verantwoordelijk voor hygiëne maatregelen op en rondom het veld voor, tijdens en na de trainingen wat betreft het gebruik van ballen, hoedjes etc.

  • Trainers zijn duidelijk zichtbaar voor kinderen en handhavers van buitenaf i.v.m. controles

  • Er zijn duidelijke looproutes bepaald richting velden met lint. Dit om onnodige opstoppingen of dwalende kinderen te voorkomen.

  • Een kwartier voor aanvang van de training staat er een toezichthouder, samen met een bestuurslid, bij de poort om de kinderen welkom te heten. Beiden hebben een hesje aan i.v.m. zichtbaarheid en herkenbaarheid, net zoals de trainers, voor de kinderen en handhaving van buitenaf i.v.m. controles.

  RIVM maatregelen

  Gezamenlijk zien we erop toe dat trainers, kinderen en vrijwilligers de RIVM-maatregelen blijven toepassen.

  EHBO & AED

  Voor noodgevallen zijn de EHBO-koffer en de AED bereikbaar voor de aanwezige vrijwilligers en trainers.

  VRIJWILLIGERS GEZOCHT

  Om dit allemaal mogelijk te maken en de werkdruk goed te verdelen zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het in goede banen leiden van alle regels. De taken kunnen heel divers zijn van het toezichthouden bij trainingen tot verkeersregelaar. Wil je graag helpen dan kun je dit aangeven bij het bestuur (bestuur@emos.nl) of de coördinatoren van VTZ (vtz@emos.nl).

  NIET LEDEN

  Vanuit het kabinet is ook de wens neergelegd om het sportpark open te stellen voor niet-leden. We willen in eerste instantie starten met onze eigen jeugd. Daarna willen wij kijken of we gehoor kunnen geven aan die wens, maar altijd in overleg of dit verantwoord is. De groepen mogen namelijk ook niet te groot worden.

  Vriendjes en vriendinnetjes van leden kunnen mogelijk meetrainen met het elftal van hun vriendje of vriendinnetje mits men zich aanmeld en een bevestiging krijgt via vtz@emos.nl.

  Kinderen die geen vriendjes of vriendinnetjes bij RKSV EMOS hebben voetballen en ouder zijn dan 9 jaar kunnen zich melden via vtz@emos.nl. De leeftijdscoördinator laat weten wanneer en met welk team je zou kunnen meetrainen.

  WIJZIGINGEN & AANVULLINGEN

  Bovenstaande kan mogelijk aangepast worden op last van de gemeente Enschede en mogelijk aanvullende adviezen en maatregelen vanuit de KNVB. Houdt daarom www.emos.nl nauwlettend in de gaten voor updates!

  VRAGEN

  • Neem rechtstreeks contact op met de coördinatoren van VTZ: vtz@emos.nl

  • Vragen over de maatregelen of andere zaken uit het protocol? Neem dan contact op met voorzitter Peter Westerveld: voorzitter@emos.nl

  • Houd www.emos.nl voor alle nieuws, ontwikkelingen en updates.

  TOT SLOT

  Wij wensen iedereen weer fijne trainingen toe, maar ook willen wij iedereen erop wijzen dat deze regels niet vrijblijvend zijn en vragen dan ook om jullie medewerking. Er wordt vanuit de gemeente Enschede en ook door EMOS op gehandhaafd.