• Harold Schoonderbeek (penningmeester) en Peter Westerveld (voorzitter) hebben namens EMOS een goed gesprek gehad met wethouder Niels van den Berg en ambtenaren van de gemeente Enschede. 
  Ondanks de beperkingen door de Coronacrisis blijft het plan van EMOS om een kunstgrasveld aan te leggen doorgaan.

  In het gesprek heeft voorzitter Peter Westerveld de plannen van EMOS zoals die nu uitgewerkt zijn toegelicht aan de wethouder en de beleidsambtenaar sport. Dit komt neer op de aanleg van een kunstgrasveld op ons eigen veld 2. Het financiële plan, de garantstelling van de gemeente die daarvoor nodig is en wat EMOS zelf hierin doet waren de onderwerpen. De wethouder vindt het mooi om te zien hoe we de plannen hebben vormgegeven en wil zich hard maken om EMOS hierbij te helpen.

  Ook is gesproken over welke variant kunstgras dit dan moet worden. Kostentechnisch is de variant met de SBR-rubberkorrels het meest aantrekkelijk maar ook het meestomstreden gezien de discussies over milieubelasting en de rechtszaken die hier recent over gevoerd zijn. Een milieuvriendelijkere variant o.b.v. EPDM (synthetisch rubber) heeft (ook voor EMOS) meer voorkeur. Bijvoorbeeld de gemeente Twenterand start deze zomer om alle 6 SBR-velden te vervangen door de EPDM-variant.
  Ook zou een veld met kurk als opvulkorrels een alternatief zijn echter heeft dit ook weer wat andere nadelen op kosten- en gebruiksgebied.

   

  Kunstgras met kurk opbouw

   

  Afgesproken met de wethouder en de gemeente is dat wij als EMOS twee scenario’s gaan uitwerken met 2 verschillende typen velden en dat voorleggen aan de gemeente. De bedoeling is dat het dan op de snelst mogelijke termijn behandeld wordt in de gemeenteraad. Ook moet het financiële plan en de financiering zelf verder uitgewerkt worden. Een vervolggesprek is reeds gepland.
  Met de werkgroep kunstgras gaan we dit oppakken. 

  Onze doelstelling is om in de winterstop van komend seizoen te starten met de aanleg! 

  Of dit ambitieuze plan gaat lukken hangt nog van veel factoren af maar we zullen er alles aan doen om dat te halen.

  We houden iedereen via de site op de hoogte.

  Groeten,

  Het bestuur van EMOS.

  Kunstgras voorbeeld