• Doelen Club van 50

  Gerealiseerde doelen Club van 50.

  In de loop der jaren heeft de Club van 50 al heel wat verschillende doelen ondersteunt.

  Zo is er bijgedragen aan het bestrating en meubilair op het terras en de parasols. Totaal ongeveer € 3500,=. Ook is daar een forse bijdrage aan het opknappen van het voorterrein bijgekomen (ook ongeveer € 4000,=). Recentelijk is er ook nog LED verlichting bijgeplaatst (bijdrage € 1500,=). Ook hebben we een bijdrage geleverd voor de aanschaf van nieuwe beschermhoezen voor de parasols.

  Maar ook scheidsrechterstenue’s  en kleding voor de volleybal-dames zijn al een keer geschonken. Samen ongeveer € 500,=. 

  Ondersteuning van activiteiten is ook vaak één van de doelen. De pupillenacitviteiten commissie, 4 jaar lang een bijdrage  van € 1000,=  aan het 100-jarig Emos jubileum in 2016, en een spandoek voor de playbackshow. 

  Voor onderhoud en schoonmaken zijn er bijdragen geleverd voor de aanschaf van een veegmachine,  palletwagen, vaatwasser, schrobmachines en nog een wasmachine. Totaal ook meer dan € 4500,=.

  Ook in de kantine is er veel geld besteed. Een koffieapparaat (€ 500,=) maar ook bijdragen aan beamer, geluidsinstallatie en Club TV zijn een nuttige besteding van de Club van 50 gelden gebleken. Recentelijk is er bijgedragen aan vernieuwing en verbetering van het meubilair (ook € 1500,=)

  Tenslotte is ook een bijdrage van de club van 50 geleverd aan de uitgifte-balie van de cafetaria in de ons clubgebouw.

  Bescherm hoezen voor de grote parasols. Dit verlengt de levensduur van de parasols. Contactpersonen Club van 50: Willy Voss

  Voor  verbetering (met name verlichting) van het pad langs de velden staat nog € 1000,= uit het seizoen 2017-2018. Voor de veiligheid vinden we dit toch belangrijk. Daarom verhogen we dit bedrag met een extra bijdrage. Contactpersoon Club van 50: Han Oude Weernink en Niels Kosters

  Voor de doeltjes zijn nieuwe netten hoognodig. Dit ook ivm komende voetbal-activiteiten.  Contactpersoon Club van 50: Niels Kosters.

  Het grote koffieapparaat in de kantine is defect. Daar moet een ander voor komen om van een lekker bakkie te kunnen genieten. Uiteraard doen we daar als Club van 50 een bijdrage voor. Contactpersoon Club van 50: Rob Moekotte

  Voor het nieuwe meubilair is vorig seizoen € 1000,= gereserveerd. Om iets meer mogelijk te maken verhogen we dat bedrag met een extra bijdrage. Contactpersoon Club van 50: Tobias Kingma, Frans ter Horst, Rob Moekotte.