Lidmaatschap

Aanmelden als nieuw lid

Het aanmelden gaat als volgt:

In het clubgebouw zijn aanmeldformulieren aanwezig. Vul het formulier volledig in en lever het formulier in bij het postvak van de ledenadministratie. Heb je vragen? Overleg met de hoofdtrainer van de groep waar je in gaat voetballen.

Ben je 13 jaar of ouder? Zorg dan dat je een pasfoto mee neemt. Deze is nodig voor je spelerspas.

De ledenadministratie zal ervoor zorgen dat de spelerspas zo snel mogelijk bij het betreffende team komt. De procedure bij het aanmelden van nieuwe niet-spelende leden is hetzelfde, alleen hiervoor heb je geen spelerspas en dus ook geen pasfoto nodig.

De inschrijving als EMOS lid is gratis. Wel zijn we een vereniging en verwachten we dat leden en/of ouders van jeugdleden met vrijwilligerswerk een steentje bijdragen aan EMOS.

Spelerspas

De ledenadministratie hangt in de hal een lijst op van spelers/speelsters die een nieuwe spelerspas nodig hebben. Hiervan zal er ook op de site een namenlijst komen. Daarnaast worden deze spelers ook persoonlijk benaderd.

Overschrijving

Overschrijving van of naar een andere club verloopt digitaal. Spelers die naar een andere vereniging willen, moeten zich daar melden. EMOS krijgt via Sportlink een mededeling hiervan. Er hoeft geen spelerspas meegegeven te worden. De overschrijving moet zijn afgerond voor 31 mei van het kalenderjaar.

Wil je bij EMOS voetballen en ben je nog lid van een andere vereniging? Dan kan je je bij EMOS aanmelden. Je vult dan het aanmeldingsformulier in. Wanneer je spelerspas is verlopen, lever je een pasfoto in. Je oude vereniging dient altijd mee te werken aan de overschrijving, tenzij niet aan de financiële verplichtingen is voldaan.

Let op!

Een lidmaatschap ga je aan voor de duur van een heel seizoen. Afmelden is alleen mogelijk via e-mail: ledenadministratie@emos.nl graag onder vermelding van de reden.

Contributie per maand (per 01-01-2019)

Senioren:

€ 24,75

Junioren O19, O17 en O15:

€ 17,-

Junioren O13, O11 en O9:

€ 14,75

Niet spelend lid:

€ 9,25

Incasso:

€ 5,-

IBAN Rabobank:  NL24 RABO 0316 7031 68

De contributie wordt op de 25e van iedere maand geïncasseerd.

Bij niet tijdige betaling van de contributie krijgen spelers een speel- en trainingsverbod. Dit wordt schriftelijk aan de speler medegedeeld. De desbetreffende leider krijgt een kopie.

Je kind wil graag voetballen maar er is thuis te weinig geld voor de contributie? Dan kan wellicht Stichting Leergeld Enschede je helpen. Klik hier voor meer informatie.

Vragen, wijziging van je contactgegevens of informatie?

Voor vragen of wijzigingen in je contactgegevens kan je altijd terecht bij ledenadministrateur Ludwieg van der Valk via ledenadministratie@emos.nl.

Heb je een vraag over de contributie of de betaling daarvan? Mail dan naar contributie@emos.nl.

Heb je een specifieke vraag met betrekking tot de Clinic voor 4-6 jarigen? Mail dan naar Ria ten Vergert via clinic@emos.nl.