Ereleden en Leden van verdienste

Erevoorzitter
Ton Fiselier
Ereleden
Gerrit Hasselerharm
Bartho Reuvers
Wim Subelack
Gerhard ten Vergert
Leden van verdienste
Jan Kosters
Lenie Lansink
Ida Scholten
Janusz Tokarczyk
Ria ten Vergert