Bestuursbeleid en visie

Het bestuur zal zich de komende periode richten op het invoeren en invullen van de door de commissie E.M.O.S. voorgestelde structuur. Dit zal een geleidelijke overgang worden die zeker een periode van 1,5 à 2 jaar zal vergen. Twee commissies hebben de hoogste prioriteit, namelijk voetbal technische zaken en sponsoring. Hiervoor zullen op korte termijn voorzitters gezocht worden en er zal een gezamenlijke richting en doel besproken en vastgelegd worden. Daarna zijn de andere commissies aan de beurt. Om uitvoering aan deze plannen te kunnen geven hebben we alle leden erg hard nodig, en we verwachten dan ook dat iedereen zijn huidige taken zo goed mogelijk zal blijven vervullen. Een ander belangrijk punt bij het doorvoeren van nieuw beleid zijn onze financiële mogelijkheden. Zoals we hebben kunnen constateren tijdens de behandeling van de begroting zit er nu niet erg veel ruimte in de financiële middelen. Dit is voor ons een erg belangrijk aandachtspunt.

Dit resulteert in een aantal doelen:
– van EMOS weer een bloeiende vereniging maken waar men graag deel van uit maakt en waar iedereen zich thuis voelt.
– EMOS weer de uitstraling geven binnen Enschede van een club waar de zaken keurig geregeld zijn en waar men altijd netjes behandeld wordt.
– waarden en normen extra aandacht geven om gedrag op en rond de velden, in de kleedkamers en in onze kantine te verbeteren.
– de derde geldstroom (onze inkomsten) vergroten om nieuw beleid gestalte te kunnen geven.
– ledengroei naar ongeveer 600 leden in 2 à 3 jaar, waarbij de aandacht vooral op de oudere jeugd zal liggen
– zorgen voor een goede instructie, begeleiding en waardering van al onze vrijwilligers.
– op termijn zorgen dat EMOS weer een stabiele 3e klasser wordt met af en toe een uitschieter naar boven. Om dit te realiseren zullen we zeker de steun en inzet van alle leden nodig hebben. Dus als U in de gelegenheid bent om een taak uit te voeren, meldt U aan. Kent U een potentiële sponsor, meldt dit bij de sponsorcommissie. Wees bereid om eens een taak of klus uit te voeren.

Al met al mag het duidelijk zijn dat we onze naam EENDRACHT MAAKT ONS STERK samen waar moeten maken om onze verenigingsdoelen te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *