• Borger & Burghouts helpt organisaties inzicht te verkrijgen in haar externe omgevingskrachten, om vervolgens te kunnen blijven voldoen aan de vereisten die zij voor haar voortbestaan relevant vinden.

    Het onvolledig en/of niet tijdig in balans zijn met de omgeving kan leiden tot reputatieschade, met als gevolg een verminderd rendement. Vanzelfsprekend zijn hierbij de verwachtingen van de relevante stakeholders in belangrijke mate bepalend.

    Door uw organisatie te helpen wel structureel en vroegtijdig in te spelen op veranderende voorschriften en maatschappelijke druk, brengen wij uw organisatie in een voordelige positie. Tijdig voldoen aan wettelijke eisen, uw zaken goed op orde hebben en het zorgvuldig afleggen van maatschappelijke verantwoording dragen bij aan een positieve uitstraling naar uw stakeholders.