• Op de algemene ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie werd al aangekondigd dat er in maart een extra algemene ledenvergadering (bijzondere ALV) gehouden zou worden i.v.m. mogelijke besluitvorming over de samenwerkingsplannen met Achilles. Echter is de oorspronkelijk geplande vrijdag 22 maart, na afstemming met Achilles, veranderd in maandag 25 maart.

    Beide verenigingen willen de bijzondere ALV op hetzelfde moment houden maar de door EMOS voorgestelde vrijdag was door andere activiteiten bij Achilles niet mogelijk. Hiervoor is nu de ALV gepland op maandag 25 maart, aanvang 20:00 uur.

    Het bestuur nodigt alle leden uit om deze vergadering te bezoeken om mee te kunnen praten over de toekomst van de vereniging. Zet het in je agenda!

    Voorafgaand aan de vergadering zullen eventuele plannen en andere nodige informatie aan de leden ter voorbereiding verstrekt worden.