Besturen EMOS en Achilles in overleg

Zoals al eerder bericht is op de bijzondere ledenvergadering van maandag 25 maart gestemd over het voortzetten van de samenwerking in de jeugd met Achilles. Het advies van de werkgroep om door te gaan met de samenwerking en daarbij de samengestelde teams, vanaf het komende seizoen, op 1 locatie bij EMOS te laten voetballen is op de ALV met grote meerderheid aangenomen. Daarnaast is ook voor gestemd om een werkgroep te starten die onderzoekt hoe de samenwerking nog verder uitgebreid kan worden naar ook de rest van de verenigingen.

Op dezelfde dag en tijd is ook bij Achilles deze stemming uitgevoerd. Echter is daar het voorstel om gezamenlijk met de jeugdteams bij EMOS te gaan voetballen met een krappe meerderheid weggestemd. Het voorstel om de verdere samenwerking te onderzoeken kreeg wel een meerderheid. 

De besturen van EMOS en Achilles zijn na de ALV inmiddels een aantal malen met elkaar in overleg geweest over de ontstane situatie. Omdat de wens aan beider zijden er wel is om de samenwerking voort te zetten maar tegelijkertijd ook de stemming en de voorkeuren van de leden gerespecteerd moeten worden, is het een lastige situatie waar we nu staan. 

Zodra er meer nieuws is of ontwikkelingen zijn met betrekking tot de samengestelde teams van beide verenigingen zullen we dat via de website laten weten. 

Voor het huidige seizoen verandert er niets en wordt er gevoetbald conform de programma’s op de voetbal.nl app.  

Deel dit bericht