• Gisteravond, woensdag 8 mei, hebben de leden van cvv Achilles in een extra ledenvergadering zich wederom uitgesproken tegen een voortzetting van de samenwerking volgend seizoen.

  Het afgelopen jaar heeft de werkgroep samenwerking onderzocht wat de voorwaarden zijn voor het structureel slagen van de samenwerking. Daarbij is een advies geformuleerd aan beide besturen dat de samengestelde jeugdteams op 1 complex moeten gaan spelen. Gezien de vereisten van de KNVB voor wat betreft het aantal speelvelden en omdat EMOS de accommodatie recentelijk vernieuwd en velden in eigendom heeft, daarnaast ook een cruciale binding met de wijk Enschede-noord heeft is gekozen voor het EMOS complex. Dit advies is door beide besturen overgenomen en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. De leden van EMOS hebben eind maart hierop al hun akkoord gegeven echter de leden van Achilles niet. Ondanks dat dit op de korte termijn geen groot probleem is voor het jeugdvoetbal bij EMOS betreuren wij dit zeer omdat wij, het EMOS-bestuur en de staf, de potentie voor de toekomst zagen in deze samenwerking en het daarom graag hadden willen doorzetten.

  De consequentie van deze uitslag is dat vanaf volgend seizoen EMOS weer zelfstandig de jeugdteams zal gaan inschrijven in de competities. Dit heeft voor de jongensteams geen grote gevolgen. In alle leeftijdscategorieën zullen voldoende teams samengesteld kunnen worden. Voor de meisjesteams zullen we, zoals het er nu uitziet, echter niet meer in iedere leeftijdscategorie een team kunnen vormen maar we benadrukken hierbij wel dat er voor iedereen plek is in een passend team. Daarbij bestaat uiteraard ook nog de mogelijkheid dat nieuwe meiden en jongens zich (via de website) kunnen aanmelden. Hoe de teamindelingen er precies uit komen te zien zullen we binnenkort weten. We zullen de voorlopige teamindeling nog voor de zomervakanties communiceren.

  De huidige competities worden uiteraard uitgespeeld met de teams en de afspraken zoals die het hele jaar al gelden. We gaan met beide besturen en de commissies voetbal-technische-zaken zorgen voor een goede afwikkeling van alles zodat niets in de weg van het voetbal komt te staan.

  We willen als bestuur van EMOS nogmaals benadrukken dat we het erg jammer vinden dat de kans op een gezamenlijke jeugdafdeling op deze wijze stopt. Toch respecteren wij de keuze van Achilles en wensen hen uiteraard het allerbeste in de toekomst toe.

  Als er meer nieuws of ontwikkelingen zijn houden wij u via de website op de hoogte.

  Namens het bestuur van RKSV EMOS