• Op maandag 28 september heeft de Algemene Ledenvergadering van EMOS bijna unaniem "Ja" gestemd voor de gepresenteerde plannen over het kunstgras.

    Voorzitter Peter Westerveld ontvouwde de plannen die het bestuur, samen met de werkgroep Kunstgras, uit heeft gewerkt voor de financiering en aanleg van een kunstgrasveld op ons huidige speelveld 2. Er volgen nog een aantal belangrijke en kritische 'hobbels' die genomen moeten worden voordat het kunstgras er eindelijk ligt. Het akkoord van de ALV was de eerste en belangrijkste.

     ALV zegt JA! voor kunstgras

    In de ALV, die door de corona-maatregelen slechts door een beperkt aantal leden in de kantine bijgewoond kon worden en voor het grootste aantal leden online te volgen was, kon men stemmen over de voorwaarden waaronder een kunstveld mogelijk wordt. O.a. het type veld, contributie aanpassing, LED-verlichting, afstoten van een trainingsveld en financiering zijn daarmee akkoord bevonden.

    Inmiddels zijn bij een aantal bedrijven offertes aangevraagd voor de inrichting zoals de werkgroep Kunstgras het wil. Daarna zal de financieringsaanvraag gedaan worden.