• De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 16 september!

    Traditioneel werd de ALV altijd begin november gehouden. Echter is het bestuur van plan om de organisatie van vergaderingen, commissies en dergelijke te veranderen en daarmee efficienter te maken. De Algemene ledenvergadering wordt daarom naar voren gehaald, naar het begin van het seizoen, en dit jaar dus al op 16 september gehouden.

    Aanvang van de vergadering is 20:00 in ons clubgebouw. De notulen van de vorige ALV en andere stukken worden vooraf toegezonden. Zet het alvast in de agenda.

    Voor nu alvast een prettige vakantie!

     

    Het bestuur.