ALV: Leden EMOS en Achilles positief over samenwerking

Op maandag 25 maart jl. vond bij zowel CVV Achiles als RKSV EMOS een extra Buitengewone Leden Vergadering plaats. Tijdens deze vergadering werd gevraagd of de leden wilden stemmen op stellingen met betrekking tot de intensivering van de samenwerking. Uit de stemming kwam duidelijk naar voren dat de leden van CVV Achilles en RKSV EMOS positief tegenover de samenwerking staan. Echter is de stelling om vanaf komend seizoen met de jeugdteams op één locatie (die van EMOS) te gaan voetballen door de leden van Achilles verworpen. 

Beide besturen zullen nog deze week in overleg gaan over de gevolgen hiervan en de mogelijke alternatieven. 

De leden van beide verenigingen gingen wel akkoord met het voorstel:

Er wordt een werkgroep ingesteld die de opdracht krijgt om voorstellen te doen om de samenwerking tussen EMOS en Achilles verder te versterken. Daarbij wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om beide verenigingen als geheel op 1 locatie te huisvesten. En verwachten we in het najaar 2019 de eerste voorstellen te kunnen presenteren aan de ledenvergaderingen.

Het bestuur zal de leden door middel van updates en nieuwsberichten zo goed mogelijk informeren, houd hiervoor de website goed in de gaten.

Deel dit bericht