• Op 8 oktober houdt EMOS haar algemene ledenvergadering.

    Deze eerste ALV van het seizoen 21-22 zal weer in het clubgebouw worden gehouden. Daarbij mogen wij iedereen toelaten die in het bezit is van een corona check QR-code, een negatief testbewijs of een corona herstelbewijs.

    Alle leden krijgen einde week 39 de uitnodiging met de agenda toegezonden via het bij EMOS bekende e-mailadres. De vergaderstukken kunt u opvragen via secretaris@emos.nl.

    Mocht u niets ontvangen hebben dan kunt u dit ook melden bij secretaris@emos.nl. De agenda en de stukken voor de vergadering worden u dan alsnog toegezonden.

    U bent allen van harte welkom!