• Op maandag 27 januari 2020 vond de tweede Algemene Leden Vergadering van seizoen 2019/2020 plaats. Begin van het nieuwe seizoen heeft het bestuur aangekondigd voortaan drie keer per seizoen een ALV te organiseren, om leden vaker op de hoogte te brengen van de stand van zaken binnen het bestuur en de club. 

  Statutenwijziging
  De statuten van RKSV EMOS waren verouderd, met behulp van Wim Subelack zijn de statuten vernieuwd en aangepast in moderne taal. De vernieuwde statuten kunnen worden opgevraagd bij de secretaris Yvonne Bakker. 
   
  Voorstellen S.A.V.E. 
  De Supporters vereniging en activiteiten commissie zijn samengevoegd tot de S.A.V.E.= Supporters en Activiteiten Vereniging Emos. Door middel van een video met daarin alle activiteiten en uitleg over de vereniging, stelden zij zich voor. 
   
  Beleidsplan Bestuur EMOS 
  Het bestuur van EMOS is bezig met een beleidsplan voor de komende seizoenen. Op financieel-, voetbal-, facilitair-, maatschappelijk en exploitatie gebied heeft het bestuur doelstellingen en acties opgesteld. Deze verschillende kernpunten en toelichtingen zijn besproken tijdens de ALV.