• Op maandag 26 september a.s. wordt de eerste ALV van het seizoen 2022-2023 gehouden.

    Alle leden vanaf 16 jaar en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om de vergadering te volgen. Op de ALV worden voor de vereniging EMOS belangrijke onderwerpen behandeld zoals de begroting en het beleidsplan. Ook worden jubilarissen gehuldigd. Als je betrokken bent bij het welzijn en de toekomst van de vereniging dan ben je van harte welkom!

    Alle leden, van wie het e-mailadres bekend is, hebben de agenda, notulen van de vorige ALV en het jaarverslag van de secretaris ontvangen. Mocht u het niet ontvangen hebben dan kunt u dit alsnog opvragen via secretaris@emos.nl (De vergaderstukken worden alleen verzonden aan leden van EMOS).

    ALV EMOS

    Maandag 26 september

    Aanvang: 20:00