• Bij RKSV EMOS zijn wij afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, zij zijn de drijvende kracht achter de bedrijfsvoering binnen onze vereniging. Ze vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen e/of een bezoek aan de kantine. Voor ons is het uitgangspunt dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  Het is uitermate belangrijk dat onze (jeugd)leden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.

  Daarom neemt RKSV EMOS de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken.

  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen.

  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt.

  • Gecontracteerde vrijwilligers over een VOG moeten beschikken. EMOS zal samen met de vrijwilliger de aanvraag voor de VOG in gang zetten.

   

  Dowload hier de gedragscode vrijwilligers