De petjes van Gea

Bestuursblog

Het is mijn beurt om een bestuursblog te schrijven. Mijn speerpunten binnen het bestuur van EMOS zijn de contacten met de gemeente en activiteiten.

De eerste bestuursblog

Bestuursblog

Als bestuur hebben we communicatie als speerpunt in ons beleid. Vandaar dat wij ook niet achter willen blijven en volgt nu de eerste bestuursblog van EMOS!